TOP NẠP THẺ THÁNG

NẠP THẺ

Nick Liên Quân Nick Liên Minh

Dịch vụ cày rank LQM

Cày thuê liên hệ 01643374047 Hoặc email phongjoker2002x@gmail.com

# Tên Tiền công
1 Đồng -> Bạc 3 30,000 VNĐ
2 Bạc 3 -> Vàng IV 30,000 VNĐ
3 Vàng IV -> Vàng III 30,000 VNĐ
4 Vàng III -> Vàng II 30,000 VNĐ
5 Vàng II -> Vàng I 30,000 VNĐ
6 Vàng I -> Bạch Kim V 50,000 VNĐ
7 Bạch Kim V -> Bạch Kim IV 70,000 VNĐ
8 Bạch Kim IV -> Bạch Kim III 70,000 VNĐ
9 Bạch Kim III -> Bạch Kim II 70,000 VNĐ
10 Bạch Kim II -> Bạch Kim I 70,000 VNĐ
11 Bạch Kim I -> Kim Cương V 100,000 VNĐ
12 Kim Cương V -> Kim Cương IV 100,000 VNĐ
13 Kim Cương IV -> Kim Cương III 100,000 VNĐ
14 Kim Cương III -> Kim Cương II 100,000 VNĐ
15 Kim Cương II -> Kim Cương I 100,000 VNĐ
16 Kim Cương I -> Cao Thủ 1 sao 150,000 VNĐ
17 Cao Thủ 1 sao -> Cao Thủ 10 sao 400,000 VNĐ
18 Cao Thủ 10 sao -> Cao Thủ 20 sao 500,000 VNĐ
19 Cao Thủ 20 sao -> Cao thủ 30 sao 600,000 VNĐ
20 Cao thủ 30 sao -> Cao thủ 40 sao 1,000,000 VNĐ
21 Cao thủ 40 sao -> Cao thủ 50 sao 1,200,000 VNĐ
22 Cao thủ 50 sao -> Cao thủ 60 sao 1,400,000 VNĐ